ki lehet Biztosított?

Biztosított lehet minden olyan természetes személy, aki
  • életvitelszerűen Magyarországon lakó magyar állampolgár, vagy
  • Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár
nem lehet Biztosított az a személy, aki
  • tartós külföldi szolgálatot teljesít vagy tartósan munkát vállal, illetve a vele tartósan külföldön tartózkodó családtagjai sem
  • külföldön fizikai munkavégzés céljából tartózkodik
  • külföldi és az állandó lakóhelye szerinti országba utazik

(A K&H biztostárs utasbiztosítások szempontjából tartós külföldi szolgálatnak tekintendő az egy évet meghaladóan külföldön történő munkavégzés, külszolgálat, kiküldetés, megbízás.)

A K&H biztostárs általános, hosszú külföldi út és városnézés utasbiztosítás esetén a biztosítás hatálybalépésekor 65. életévét betöltött személy pótdíj fizetése ellenében max. 90 napra kötheti meg a biztosítást.

K&H utasbiztosítás kalkulátor

nap

nem találod amit keresel?