hány napon belül és kinek kell bejelenteni a kárigényt?

A káreseményről a K&H Biztosító segítségnyújtási és kárrendezési megbízottját, a Europ Assistance Magyarország Kft-t a lehető legrövidebb időn belül (de legfeljebb 48 órán belül) tájékoztatni szükséges. Ezen kötelezettsége alól a Biztosított abban az esetben mentesül, ha bekövetkezett betegsége vagy balesete miatt nincs olyan állapotban, hogy a szükséges intézkedést haladéktalanul megtegye. Biztosított a fenti mentesülésre okot adó állapot megszűnését követően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megtenni a szükséges intézkedést. A kárigényt – a bejelentési kötelezettségnek is eleget téve - a hazaérkezést követő 15 napon belül a Biztosító segítségnyújtási és kárrendezési megbízottjánál kell bejelenteni.

K&H utasbiztosítás kalkulátor

nap

nem találod amit keresel?