K&H lakásbiztosítás

lakásbiztosítás ingóságokra

 • minimum 28% kedvezmény online kötés esetén
 • kifejezetten ingóságok biztosítására kialakított csomag
 • a védelem az ingatlanban lévő ingóságokra terjed ki
minimum -28% online

 • alap (beépített) fedezetek:
 • A K&H lakásbiztosítás ingóság csomagja 18 különféle biztosítási esemény bekövetkezése esetén nyújt védelmet.
  1. tűz
  2. elektromos tűz
  3. villámcsapás
  4. robbanás és összeroppanás
  5. idegen tárgy rádőlése
  6. ismeretlen közlekedési eszköz ütközése
  7. légi jármű ütközés
  8. földrengés
  9. földcsuszamlás
  10. kő-és földomlás
  11. ismeretlen üreg beomlása
  12. árvíz
  13. felhőszakadás
  14. vezetéktörés
  15. elfolyt víz térítés
  16. vihar
  17. hónyomás
  18. jégeső
  • Az ingóság biztosítás az alábbiakra vonatkozik:
   • háztartási ingóságok (pl. bútorok, ruhanemű, használati tárgyak)
   • híradástechnikai és számítástechnikai eszközök
   • hobbi és sporteszközök, barkácsfelszerelések,
   • háziállatok és lakásban tartott dísznövények
 • választható kiegészítő biztosítások:
  • felelősségbiztosítás: Ha magánszemélyként vagy épülethasználóként másnak személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó kárt okozol, megtérítjük helyetted 50 000 000 Ft-ig.
  • kényelmi csomag: Fedezetet nyújtunk az okmányok pótlásának, bankkártya letiltásának, zárcserének, fagyasztott élelmiszerek megromlása miatti veszteségek, a kockázatviselés helyén tárolt közlekedési eszközök be nem épített tartozékaiban, tartalék alkatrészeiben keletkezett károk költségeire.
  • betöréses lopás és rablás: Térítünk a biztosított ingatlanban elhelyezett ingóságok betöréses lopás és rablás káraira, továbbá a járulékos rongálásra, amely az ott elkövetett betöréses lopással vagy rablással, illetve annak kísérletével áll összefüggésben.
  • háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása: A szerződési feltételben felsorolt háztartási gépek rövidzárlat vagy belső eredetű fizikai károsodása esetén térítjük meg a kárt biztosítási időszakonként legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 200 000 Ft-ig.
  • K&H lakásszerviz 24/7: Szolgáltatásunk az év minden napján 0-24 óráig rendelkezésére áll. Vészhelyzet esetén (pl. csőtörés, dugulás) a lehető legrövidebb időn belül szakembert küldünk, és a biztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelően átvállaljuk ennek költségeit.
  • balesetbiztosítás: Baleseti halál, balesetből eredő maradandó egészségkárosodás, műtét, csonttörés és csontrepedés, 28 napot meghaladó gyógyulási időtartamú baleset miatti kórházi gyógykezelés, ruházatban esett kárát térítjük meg. A kiegészítő biztosítás a 70. életévét be nem töltött természetes személyek javára köthető meg.

kérdésed van?

csomag részletei

 • alap (beépített) fedezetek:
 • A K&H lakásbiztosítás ingóság csomagja 18 különféle biztosítási esemény bekövetkezése esetén nyújt védelmet.
  1. tűz
  2. elektromos tűz
  3. villámcsapás
  4. robbanás és összeroppanás
  5. idegen tárgy rádőlése
  6. ismeretlen közlekedési eszköz ütközése
  7. légi jármű ütközés
  8. földrengés
  9. földcsuszamlás
  10. kő-és földomlás
  11. ismeretlen üreg beomlása
  12. árvíz
  13. felhőszakadás
  14. vezetéktörés
  15. elfolyt víz térítés
  16. vihar
  17. hónyomás
  18. jégeső
  • Az ingóság biztosítás az alábbiakra vonatkozik:
   • háztartási ingóságok (pl. bútorok, ruhanemű, használati tárgyak)
   • híradástechnikai és számítástechnikai eszközök
   • hobbi és sporteszközök, barkácsfelszerelések,
   • háziállatok és lakásban tartott dísznövények
 • választható kiegészítő biztosítások:
  • felelősségbiztosítás: Ha magánszemélyként vagy épülethasználóként másnak személyi sérüléssel vagy tárgyrongálással járó kárt okozol, megtérítjük helyetted 50 000 000 Ft-ig.
  • kényelmi csomag: Fedezetet nyújtunk az okmányok pótlásának, bankkártya letiltásának, zárcserének, fagyasztott élelmiszerek megromlása miatti veszteségek, a kockázatviselés helyén tárolt közlekedési eszközök be nem épített tartozékaiban, tartalék alkatrészeiben keletkezett károk költségeire.
  • betöréses lopás és rablás: Térítünk a biztosított ingatlanban elhelyezett ingóságok betöréses lopás és rablás káraira, továbbá a járulékos rongálásra, amely az ott elkövetett betöréses lopással vagy rablással, illetve annak kísérletével áll összefüggésben.
  • háztartási gépek géptörés és rövidzárlat biztosítása: A szerződési feltételben felsorolt háztartási gépek rövidzárlat vagy belső eredetű fizikai károsodása esetén térítjük meg a kárt biztosítási időszakonként legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 200 000 Ft-ig.
  • K&H lakásszerviz 24/7: Szolgáltatásunk az év minden napján 0-24 óráig rendelkezésére áll. Vészhelyzet esetén (pl. csőtörés, dugulás) a lehető legrövidebb időn belül szakembert küldünk, és a biztosítási feltételekben foglaltaknak megfelelően átvállaljuk ennek költségeit.
  • balesetbiztosítás: Baleseti halál, balesetből eredő maradandó egészségkárosodás, műtét, csonttörés és csontrepedés, 28 napot meghaladó gyógyulási időtartamú baleset miatti kórházi gyógykezelés, ruházatban esett kárát térítjük meg. A kiegészítő biztosítás a 70. életévét be nem töltött természetes személyek javára köthető meg.

kérdésed van?

gyakori kérdések

milyen vagyontárgyakra terjedhet ki a K&H lakásbiztosítás?

saját tulajdonú, a biztosítási kötvényen megnevezett lakó- és melléképületekre, illetve az ezekhez tartozó építményekre, pl. medencére, udvari térburkolatra stb.

milyen vagyontárgyak nem biztosíthatóak?

Kérjük, figyelmesen olvasd el a K&H lakásbiztosítás szerződési feltételeit, amelyek részletesen tartalmazzák azoknak a vagyontárgyaknak és eseményeknek a felsorolását (kizárásokat és korlátozásokat), amelyekre nem terjed ki a biztosítási szerződés.

az alapbiztosítás keretein belül milyen káresemények kapcsán fizet a biztosító?

tűzkárok, földmozgás károk, viharkárok, vízkárok, általános üvegek bármely okból bekövetkezett kárai, felelősségbiztosítás

mivel bővíthető az alapbiztosítás?

az alapbiztosítást kiegészítő biztosításokkal és kockázatokkal bővíthető

van olyan eset, amikor nem fizet a biztosító?

Fontos tudni, hogy a biztosító mentesül minden kártérítési kötelezettsége alól, amennyiben a káresemény a biztosított, a vele egy háztartásban élő hozzátartozó, vagy a biztosított alkalmazottja, megbízottja, tisztségviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartása eredményeként következik be.

jelzáloghitel felvétel esetén a bankok elfogadják a K&H lakásbiztosítást?

Igen, jelzáloghitel felvétel esetén a K&H lakásbiztosítás teljesíti a hitelfedezetül szolgáló ingatlannal kapcsolatos vagyonbiztosítási elvárásokat.

milyen kedvezmények vehetők igénybe?

A K&H Bank Zrt. honlapján történő szerződéskötéskor az többféle díjkedvezmény érhető el

már több, mint 250 ezer biztosítást kötöttek weboldalunkon

tippek, tanácsok, hírek

Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapját,
ahol hasznos tájékoztatókat, termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat érhetsz el.

 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
 • 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

a K&H további termékei