kötelező biztosítás: mi a teendő káresemény esetén?

Amennyiben káresemény történik, hívd rögtön biztosításközvetítődet, akinek telefonszáma megtalálható a kötvényeden, de a bejelentéssel fordulhatsz a K&H Biztosító központi irodájához is
  • telefonon a (+36 1/20/30/70) 335 3355-as számon, vagy
  • faxon a (06 1) 461 5235-ös faxszámon
A biztosítási eseményt legkésőbb két munkanapon belül be kell jelenteni a Biztosító felé, felelősségbiztosítási kárt pedig 30 napon belül, ellenkező esetben a Biztosító mentesülhet fizetési kötelezettsége alól. A biztosítási esemény bekövetkezésének, és a kár mértékének megállapításához az alábbi dokumentumok lehetnek szükségesek:
  • tulajdoni lap
  • a károsult vagyontárgy tulajdonjogát igazoló papírok (pl. eredeti számla)
  • a kárt, vagy annak mértékét igazoló dokumentumok (pl. javítási számla)
  • betöréses lopás, illetve épületrongálás esetén a rendőrségi feljelentés

K&H lakásbiztosítás kalkulátor

m2

nem találod amit keresel?