mikor nem fizet a biztosító?

A biztosító mentesül a kárkifizetés alól, ha a kárt a biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Súlyos gondatlanságnak minősül különösen:

  • a (gép)jármű érvényes vezetői engedély nélküli vezetése
  • a kár alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, vagy az éberségre, koncentrációképességre, a reakcióidőre negatívan ható gyógyszer szedése miatt keletkezett
  • egy korábbi káresemény alkalmával a biztosító, vagy más hatóság kármegelőzés céljából intézkedéseket javasolt, amelyeket a biztosított nem hajtott végre, és az újabb kár(ok) a további szakszerűtlen üzemeltetés miatt következtek be
  • a károkozást a bíróság súlyosan gondatlannak minősítette

K&H casco biztosítás kalkulátor

nem találod amit keresel?